Ozoboti ve výuce na prvním stupni

 

 

Ozobot je inteligentní minibot, rychle a snadně programovatelný pomocí intuitivního editoru OzoBlockly (free online aplikace) nebo ozokódů (programování pomocí barevných kódů na papíře). Tento malý robot je ideální nástroj do výuky, rozvíjí kreativitu, logiku, učí základy programování, kódování  a robotiky. Je to skvělá vzdělávací pomůcka a hračka zároveň. Programování rozvíjí osobnost žáka, matematické myšlení, informatické myšlení, tvořivost, kompetence k řešení úloh, systematičnost. Umožňuje žákům pochopit, že správného výsledku mohou dosáhnout různými způsoby.

Hodinová dotace – 6 hodin

Obsah semináře – 

BLOK 1 – programování bez PC, tabletů.

  1. Motivační úvod do světa robotiky a automatizace   Ukázky praktického využití robotických zařízení v běžném prostředí a nejnovějších trendů v dané oblasti. Vymezení pojmů a postupů.

 

 • Začínáme s Ozoboty na prvním i druhém stupni. Praktický workshop. 

 

  • práce s ozokódy, první programátorské krůčky s barevnými kódy
  • pochopení principu programování bez tabletu či počítače s připravenými šablonami
  • vlastní tvorba trasy s ozokódy. Využití základních příkazů.
 1. Využití pokročilejších příkazů a možností  
  • Rychlost pohybu, křižovatky – náhodně vlevo, vpravo nebo rovně přeskočení na čáru, otáčení, zastavení, krátké čekání, časovač, speciální pohyby, může počítat odbočení, změnu barvy dráhy, bodů
  • vlastní tvorba výukové hry pro mezipředmětové vztahy – ozokódy
  • využívání volně dostupných zdrojů a didaktických materiálů pro programování za pomoci ozokódů (připravené materiály, videa, plány hodin)
  • ukázka zapojení do národní i mezinárodní komunity učitelů

 

BLOK 2 – programování a algoritmizace v www.ozoblockly.com  

 

 

   • Naprogramování jednoduchého úkolu v začátečnické úrovni “novice”,
   • Nahrání a spuštění naprogramované sekvence
   • Ukázka didaktických materiálů a postupů

 

 • Pokročilejší programování a využití algoritmů v úrovni beginner a intermediate 

 

   • Využití více příkazů v jednom bloku
   • Zjednodušování blokového kódu
   • Zábavné úlohy a úkoly pro ozoboty. “Ozobot games”
   • hodina ukázky žákovských projektů
    1. želví grafika
    2. vyprávíme příběh
    3. cesta do školy,
    4. obchodní cestující
    5. zoo a zvířátka
    6. ozoboti v mezinárodních projektech

 

 • využívání volně dostupných zdrojů a didaktických materiálů pro programování za pomoci ozokódů 
 • ukázka zapojení do národní i mezinárodní komunity učitelů

 

 

Comments are closed.